Küpek çap etmek

Müşderilerimiz üçin ýerine ýetiren käbir ýüpek çaplarymyz, görşüňiz ýaly, ýüpek çap etmek adatça 1-3 reňkde we iki reňkde belli bir aralyk bar.Aralyk adatça 3 mm-den köp.

Küpek çap etmek çüýşäniň / bankanyň ýüzüni gaty tekiz, tekiz talap edýär, ýokary temperaturaly ýüpek çap edip bileris (saklamagyň wagty has uzyn, ýöne reňki birneme ýeňil) we pes temperaturaly ýüpek çap (ýalpyldawuk görünýär).

ýüpek çap etmek
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

Hasaba gir