RB PACKAGE RB-R-00213B 100ml 150ml inedördül şekilli kaşaň hoşboý ysly gaplama, öý ofisleri üçin agaç gamyş diffuzor çüýşesi

RB-R-00213B 100ml 150ml inedördül şekilli kaşaň ysly gaplaýyş, öý ofisleri üçin agaç gamyş diffuzor çüýşesi

Gysga düşündiriş:

RB paketRB-R-00213B 100ml 150ml inedördül şekilli kaşaň ysly gaplaýyş, öý ofisleri üçin agaç gamyş diffuzor çüýşesi


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady RB-R-00213B 100ml 150ml inedördül şekilli kaşaň ysly gaplaýyş, öý ofisleri üçin agaç gamyş diffuzor çüýşesi
Marka RB paket
Material Aýna
Potensial 100ml 150ml
MOQ 5000 sany
Faceerüsti işlemek Tingiwopis, bellik, gyzgyn möhürleme
Bukja Standart eksport kartony, çüýşe we gapak paket güýçli kartona bölünýär.
HS kody 7010909000
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 1 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

1. Düşündiriş:  RB paketRB-R-00213B 100ml 150ml inedördül şekilli kaşaň ysly gaplaýyş, öý ofisleri üçin agaç gamyş diffuzor çüýşesi

2. Ulanylyşy:reed diffuzor atyry, hoşboý ys.

3.Üstünlikleri:

 Kül agaç gapagy

Tebigat kül agaç gapagy, ekologiýa taýdan arassa we kaşaň

Reňkli

Aksiýalarymyzda gara reňk bar, gyzyl, ak, gara, ýaşyl, amber reňk ýaly panton koduňyza görä beýleki reňkleri hem düzüp bileris

 Üzüm stili

Inedördül şekilli aýna çüýşe, gaty owadan

Coulanmak üçin amatly,giň agzy, doldurylýan;

(Aýna material, howpsuz we zäherli däl, giň agzy, doldurmak aňsat, syzdyryjy)

S.uitbaşarýaratyr,bölekrancesuwuk önümler ...

(Bu önümlerdäki önümleriňiz bu aýna çüýşäni synap görüp bilersiňiz)

 Fasteltip bermek, size gerek bolsa, ibermäge taýýar.

Aksiýalarda saklaýan esasy reňkimiz, hilini synap görmek üçin kiçi qty sargyt edip bilersiňiz, bazary açanyňyzdan soň, siziň durnukly üpjün edijiňiz bolup bileris.

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Second ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Tgeň ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Final ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?

Nädip gaplamaly?

Glass Aýna çüýşä suwuklyk doldurmak;

Stop Stoperi goýuň;

Wooden Agaç gapagyndaky nurbat

1. Çüýşe, gapak, saklaýjy böleklere bölünýär.

2. Her çüýşäniň gapagy PE sumkasy bilen.

3. Her çüýşäni bölünen içki gutuda goýuň.

4. Daşarky gutyda iberiş belliklerini ýapyň.

Seminar

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

Önümçilik enjamlary

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir