RB GURBAN RB-R-00169 çüýşäniň üstünde 15ml aýna rulon

RB-R-00169 çüýşäniň üstünde 15ml aýna rulon

Gysga düşündiriş:

MOQ 100 bölek Mini Syýahat Boş Hususy 15ml Bambuk gapagy bilen çüýşe aýna atyr çüýşesinde doňan goňur aýna rulon


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady Çüýşäniň üstünde 15ml aýna rulon
Marka RB paket
Material Aýna
Potensial 15ml
MOQ 100 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhür basmak .....
Bukja Stend eksport kartonyna gaplanýar
HS kody 7010909000
Lider wagty Sargyt mukdaryna görä, adatça 1 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:MOQ 100 bölek Mini Syýahat Boş Hususy 15ml Bambuk gapagy bilen çüýşe aýna atyr çüýşesinde doňan goňur aýna rulon

Ulanylyşy:Efir ýagy, atyr, serum ýaly kosmetiki paket…

Üstünlikleri

Hýokary hilli, dolduryp bolýan, teksturaly ,;

(Bu aýna çüýşe has çydamly we gaty dokma görnüşli galyň aýnadan ýasalýar. Qualityokary hilli aýna önümiň düzümini ýok etmeýär.)

Gowy möhürlemek;

(Bu aýna çüýşe, ýokary möhürlenen we syýahat üçin alyp boljak ýokary hilli bambuk nurbatly gapakly. Syzmakdan gorkmaýarsyňyz.)

Ykdysady, çydamly;

(Suw paýlamak üçin toplary aýlamak, az sarp etmek, şonuň üçin ulanmak gaty tygşytly.)

 Göçme;

(Aýna çüýşedäki bu rulon gaty kiçi, ähli ýagdaýlar üçin amatly we syýahat etmek üçin gaty aňsat.)

Gaplamazdan ozal 3 gezek synag edýäris, zerur bolsa, ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris;

(Bu önümler köp ýyl bäri satylýar, satmazdan ozal synag synagyny geçirdik, hil meselesinden gorkmaň order sargytdan ozal müşderilerimize synag iberip bileris.)

Moumşak, rahat;

(Top kellesi polat top bolup, rahat we rahat aýlanýar, baý suw çykaryjy, massaage we ulanmak üçin amatly)

Custöriteleşdirilen.

(Halaýan dürli reňkleriňizi düzüp bileris. Şeýle hem ýüpek çap etmek, belliklemek, gyzgyn möhürlemek, aýazly effekt edip bileris.)

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Ikinji ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Üçünji ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Jemleýji ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?

Ball Topyň kellesini çykaryň.

The Suwuklygy dolduryň.

Ball Toplary dakyň, şonda ulanyp bilersiňiz.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir