RB PACKAGE RB-P-0308 50ml çotga bilen plastmassa köpük nasos çüýşesi

RB-P-0308 50ml çotga bilen plastmassa köpük nasos çüýşesi

Gysga düşündiriş:

MOQ 100sets lomaý kirpik köpük arassalaýjy çüýşe 30ml 50ml 80ml mylaýym çuňňur çotga bilen plastik köpük nasos çüýşesini aýyryň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady Köpük nasos çüýşesi
Marka RB paket
Material PET + PP
Potensial 30ml / 50ml / 60ml / 80ml
MOQ 100 toplum
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen
Bukja Dürli kartonda gaplanan eksport kartony, çüýşe we nasos dur
HS kody 3923300000
Lider wagty Sargyt mukdaryna görä, adatça 1 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:MOQ 100sets lomaý kirpik köpük arassalaýjy çüýşe 30ml 50ml 80ml mylaýym çuňňur çotga bilen plastik köpük nasos çüýşesini aýyryň

Ulanylyşy:Kirpikleri aýyrmak, ýüzüňi arassalamak, köpük arassalamak, el arassalaýjy, şampun ýaly kosmetiki paket…

Üstünlikleri

① ýokary hilli, çydamly, doldurylýan, tygşytly;

(Bizde 100000 derejeli tozansyz arassalaýyş ussahanasy bar we ussahana ösen enjamlary birleşdirmek, sanjym etmek, ýygnamak we synag integrasiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Müşderilere durnukly hil, ykdysady önümler bilen üpjün etmegimizi üpjün etmek üçin ISO9001 ulgamy. )

Use Gowy peýdalanmak tejribesini berýän süýşmeýän basyş; 

(Çüýşäniň diametri 35mm, elinde saklamak aňsat)

Home Öýde, saç salonynda, syýahatda ulanmak amatly;

(Formasy kiçi, hemme ýere eltmek aňsat)

Clean Arassalaýjy, şampun, mous, el arassalaýjy we ş.m.

(Önümleriňiz suwuk köpükde bolsa, bu köpük nasos çüýşeli gapyny synap bilersiňiz)

Pack Gaplamazdan ozal 3 gezek syzdyryş synagyny edýäris, zerur bolsa, ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris.

.

Tozana we metbugata garşy;

(Bu çüýşe tozana garşy we tötänleýin basylmagynyň öňüni alýan doly örtük dizaýny. Torbada gysylmakdan gorkmaýar)

Ykdysady

(Nasos nasosynyň dizaýny, ulanmak aňsat we zähmeti tygşytlamak, sarp etmegi tygşytlamak)

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Ikinji ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Üçünji ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Jemleýji ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?

Clean Arassalaýjy süýdüni çüýşe gysyň;

Proper Dogry mukdarda suw goşuň;

Well Gowy silkäň, nasosyň kellesini ýeňil basyň, inçe köpük çykar.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir