RB PACKAGE RB-B-00339 tebigat 1oz 2oz efir ýagy çüýşesi boston tegelek kosmetiki aýna saçly ýag çüýşeleri bambuk losyon nasosy bilen

RB-B-00339 tebigat 1oz 2oz efir ýagy çüýşesi boston tegelek kosmetiki aýna saç ýagy çüýşeleri bambuk losyon nasosy bilen

Gysga düşündiriş:

RB paketRB-B-00339 tebigat 1oz 2oz efir ýagy çüýşesi boston tegelek kosmetiki aýna saçly ýag çüýşeleri bambuk losyon nasosy bilen.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady RB-B-00339 tebigat 1oz 2oz efir ýagy çüýşesi boston tegelek kosmetiki aýna saç ýagy çüýşeleri bambuk losyon nasosy bilen
Marka RB paket
Material Aýna, bambuk
Potensial 1oz 2oz
MOQ 1000 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, lazer nagyş, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen
Bukja Standart eksport kartony, çüýşe, bambuk damjasy dürli kartonda gaplanýar
HS kody 7010909000
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 4 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:  RB paketRB-B-00339 tebigat 1oz 2oz efir ýagy çüýşesi boston tegelek kosmetiki aýna saç ýagy çüýşeleri bambuk losyon nasosy bilen
Ulanylyşy:efir ýagy, serum,losyon , esas, toner, atyr, krem, saç ýagy, beden ýagy…

Üstünlikleri

 Beýikakaýna materiallar, ajaýyp dizaýn

Whiteokary ak aýna material, zäherli we tagamsyz, ýokary derejeli gurluş, howpsuz we ygtybarly;24 mm çüýşe agzy, amatly doldurmak, wagt tygşytlamak

② Tebigatbambukpump.

Material ekologiýa taýdan arassa, bambuk gaty, seresaplylyk bilen ýalpyldawuk we ajaýyp we amalydyr

Coulanmak üçin amatlyBurawüstündeagyz, gowy möhürlemek;

(aýna, bambuk materialy, howpsuz we zäherli däl, boýunyň ululygy, doldurmak aňsat, syzdyryjy)

S.uitbaşarýarlosyon , toner, esas, atyr, krem, efir ýagy…

(Bu önümlerdäki önümleriňiz bar bolsa, bu nasos çüýşeli gapyny synap bilersiňiz)

Omörite çap etmek

Beden gutardyş göwrümini ýa-da başga nyşany çap edip bilerdi.

Howöz önümlerimi sazlap bilerinmi?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Second ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Tgeň ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Final ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Hulanmalyit?

Oil Çüýşe ýag, losyon ýa-da beýleki önümleri doldurmak;

Pump Nasosyň üstünde nurbat goýuň we gapagyny ýapyň;

Out Ulanylandan soň suwy ýuwup we beýleki önümleri dolduryp bilersiňiz;

The Çüýşäni ýagtylykdan goralýan ýerde goýuň.

Hbiz ony gaplaýarysmy?

1. Çüýşe, bambuk nasosy, bölünen paket.

2. Çüýşe gysgaldylan örtükli tabakda gaplanýar, bäş gatly gasynlanan gutuda tertipli ýerleşdirilýär;

3. Bambuk pürküji nasosy dürli kartonlarda aýratyn gaplanýar

4. Daşarky gutyda iberiş belliklerini ýapyň.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir