RB GURBANY

RB-B-00331 200ml 250ml silindrli ýüzli toner krem ​​gapagyndaky bambuk nurbatly plastik kosmetiki çüýşeleri gaplaýan

Gysga düşündiriş:

RB GURBANY


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady RB-B-00331 200ml 250ml silindrli ýüzli toner krem ​​gapagyndaky bambuk nurbatly plastik kosmetiki çüýşeleri gaplaýan
Marka RB paket
Material PET, Bambuk, PP
Potensial 150ml / 200ml / 250ml / 300ml / 500ml
MOQ 2000 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen
Bukja Standart eksport kartony, çüýşe, bambuk damjasy dürli kartonda gaplanýar
HS kody 39233000
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 4 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş: RB PACKAGE RB-B-00331 200ml 250ml silindrli ýüz ýüzi toner krem ​​gaplaýan bambuk nurbatly plastik kosmetiki çüýşeler

Ulanylyşy: toner, losyon, ýüz arassalaýjy, ýag, şampun ...

Üstünlikleri

 BeýikakPET plastmassa.

Whiteokary ak PET materialy, zäherli we tagamsyz, howpsuz we ygtybarly;24 mm çüýşe agzy, amatly doldurmak, wagt tygşytlamak

② Tebigatbambuk nurbat gapagy

Material ekologiýa taýdan arassa, bambuk gaty, seresaplylyk bilen ýalpyldawuk we ajaýyp we amalydyr

Coulanmak üçin amatlyBurawüstündeagyz, gowy möhürlemek;

(PET, bambuk materialy, howpsuz we zäherli däl, boýuň ululygy, doldurmak aňsat, syzdyryjy subutnama)

S.uitbaşarýartoner, losyon, ýüz arassalaýjy, ýag, şampun ...

(Bu önümlerdäki önümleriňiz bar bolsa, bu çüýşäni gapak bilen synap bilersiňiz)

Omörite çap etmek

Beden gutardyş göwrümini ýa-da başga nyşany çap edip bilerdi.

Howöz önümlerimi sazlap bilerinmi?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Second ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Tgeň ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Final ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Hulanmalyit?

Body Beden duzuny ýa-da beýleki önümleri çüýşe doldurmak;

Inner Içki wilkany dakyň, gapagy nurbatlaň;

Use Ulanylandan soň nurbat gapagyny ýapyň;

The Çüýşäni ýagtylykdan goralýan ýerde goýuň.

Hbiz ony gaplaýarysmy?

1. Çüýşe, bambuk spreý, bölünen paket.

2. Her çüýşe aýratyn poli halta gaplanýar, bäş gatly gasynlanan gutuda tertipli ýerleşdirilýär;

3. Daşarky gutyda iberiş belliklerini ýapyň.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir