RB GURBANY

RB-B-00300A bambuk agajynyň gapagy bilen uly tegelek aýna iýmit ýakymly ysly gutapjyk

Gysga düşündiriş:

RB paketRB-B-00300A bambuk agajynyň gapagy bilen uly tegelek aýna iýmit ýakymly ysly gutapjyk


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady RB-B-00300A bambuk agajynyň gapagy bilen uly tegelek aýna iýmit ýakymly ysly gutapjyk
Marka RB paket
Material Aýna, bambuk
Potensial 220ml 300ml 420ml 660ml 730ml
MOQ 3000 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen
Bukja Standart eksport kartony, çüýşe, bambuk spreýi dürli kartonda gaplanýar
HS kody 7010909000
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 4 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:  RB paketRB-B-00300A bambuk agajynyň gapagy bilen uly tegelek aýna iýmit ýakymly ysly gutapjyk

Ulanylyşy:kosmetiki krem, ýüz maskasy, beden losyony, gury çaý, gül çaýy, bal, poroşok ...

Üstünlikleri

 Beýikakaýna materiallar, ajaýyp dizaýn

Whiteokary ak aýna material, zäherli we tagamsyz, ýokary derejeli gurluş, howpsuz we ygtybarly;24 mm çüýşe agzy, amatly doldurmak, wagt tygşytlamak

② Tebigatgapakdaky nurbat, plastmassa ýok

Material ekologiýa taýdan arassa, bambuk gaty, seresaplylyk bilen ýalpyldawuk we nepis we amaly, hiç hili plastmassa ýok.

Coulanmak üçin amatlyBurawüstündeagyz, gowy möhürlemek;

(aýna, bambuk materialy, howpsuz we zäherli däl, boýunyň ululygy, doldurmak aňsat, syzdyryjy)

S.uitbaşarýarkosmetiki krem, ýüz maskasy, beden losyony, gury çaý, gül çaýy, bal, poroşok ...

(Bu önümlerdäki önümleriňiz bar bolsa, bu nasos çüýşeli gapyny synap bilersiňiz)

Omörite çap etmek

Beden ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, bellik etmek ...

Bambuk gapagy lazer nagyşlary, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, bellik etmek ...

Howöz önümlerimi sazlap bilerinmi?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Second ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Tgeň ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Final ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Hulanmalyit?

Cos Kosmetiki ýa-da beýleki iýmit önümlerini bankada doldurmak;

Cap Kepkadaky nurbat;

Hbiz ony gaplaýarysmy?

1. Çüýşe, bambuk spreý, bölünen paket.

2. Her çüýşe aýratyn poli halta gaplanýar, bäş gatly gasynlanan gutuda tertipli ýerleşdirilýär;

3. Bambuk pürküji nasosy dürli kartonlarda aýratyn gaplanýar

4. Daşarky gutyda iberiş belliklerini ýapyň.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir