RB GURBANY

RB-B-00297 derini ideg edýän efir ýagy çüýşesi 30ml doňan goňur aýna çüýşe bambuk damjasy gapagy

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: 5ml 10ml 15ml 20ml 30ml 50ml 100ml.

Faceerüsti işlemek: Ekrany çap etmek, tingiwopis, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek.

Ulanyl: Göz kremi, PERFUME, efir ýagy, göz damjasy.

Öndüriji: OEM / ODM kabul ediň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady RB-B-00297 derini ideg edýän efir ýagy çüýşesi 30ml doňan goňur aýna çüýşe bambuk damjasy gapagy
Marka RB paket
Material Aýna
Potensial 5ml 10ml 15ml 20ml 30ml 50ml 100ml
MOQ 1000 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen
Bukja Dürli kartonda gaplanan eksport kartony, çüýşe we nasos dur
HS kody 701090900
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 1 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

1.Düşündiriş: RB PACKAGE RB-B-00297 derini ideg edýän efir ýagy çüýşesi 30ml doňan goňur aýna çüýşe çüýşesi bambuk damjasy bilen

2. Ulanylyşy:Kosmetiki gaplama, atyr, ýag, beýleki suwuk kosmetika

3. Üstünlikleri:

Custom Düzeltmegi kabul ediň, dürli amallar bar

(Müşderi zerur bolsa, önümi, nyşany, nagşy özleşdirip bileris we müşderi ýüpek çap etmegi, gyzgyn möhürlemegi, belliklemegi ýa-da başga amallary erkin saýlap biler)

Color Reňk düzüň.

Aksiýalarda açyk, gödek, doňan amber, gara, ýaşyl, gök reňk bar, müşderiniň isleglerine görä reňk hem düzüp bileris.

Clean Arassalamak aňsat we gaýtadan ulanylyp bilner

(Bu aýna çüýşäni arassalamak aňsat, şonuň üçin gaýtadan ulanyp bolýar. Againene bir gezek ulananyňyzdan soň ýuwuň we beýleki kremleri ýa-da losýonlary doldurmagy dowam etdiriň)

Out Ortaça çykyş we ulanmak aňsat

((Bu önümi ulanmak aňsat we zähmeti tygşytlaýjy, hem-de dozasy ortaça. Ony ulananyňyzda diňe pürküji nasosyny basyň, suwuklyk ortaça dozada çykar)

Pack Gaplamazdan ozal 3 gezek syzdyryş synagyny edýäris, zerur bolsa, ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris.

(Bu önümler köp ýyl bäri satyldy, satmazdan ozal syzmak synagyny geçirdik, hil meselesi barada alada etme, sargytdan ozal müşderilerimize synag iberip bileris)

Cover coverokary hilli bambuk pürküji nasosy, tozandan gaça duruň.

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Second ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Tgeň ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Final ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?

Essential Çüýşe efir ýagyny ýa-da serum goşuň

Op Damjanyň gapagynda nurbat

Rezin kellesini gysyň

Skin Deriňize göni suwuklyk

Seminar

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

Önümçilik enjamlary

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir