RB PACKAGE RB-B-00275 bambuk duman pürküji bilen aýazly aýna pürküji çüýşesi

RB-B-00275 bambuk duman pürküji bilen aýazly aýna pürküji çüýşesi

Gysga düşündiriş:

RB paketMOQ 200sets Iň ýokary derejeli mat aýna çüýşeler 20ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 120ml 120ml kosmetiki gaplama Bambuk duman pürküji bilen doňan aýna spreý çüýşesi


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady Kosmetiki paket üçin RB-B-00275 aýazly aýna pürküji çüýşe
Marka RB paket
Material Aýna
Potensial 20ml / 30ml / 40ml / 50ml / 60ml / 80ml / 100ml / 120ml
MOQ 200 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen
Bukja Dürli kartonda gaplanan eksport kartony, çüýşe we nasos dur
HS kody 7010909000
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 1 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş: RB paketMOQ 200sets Iň ýokary derejeli mat aýna çüýşeler 20ml 30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 120ml 120ml kosmetiki gaplama Bambuk duman pürküji bilen doňan aýna spreý çüýşesi

Ulanylyşy:Parfýumeriýa, lukmançylyk we alkogol dezinfeksiýa suwuklygy, el arassalaýjy, arassalaýjy suwuklyk, deri suwy ýaly kosmetiki paket .....

Üstünlikleri

① ýokary hilli, doldurylýan;

(Bizde 100000 derejeli tozansyz arassalaýyş ussahanasy bar we ussahana ösen enjamlary birleşdirmek, sanjym etmek, ýygnamak we synag integrasiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Müşderilere durnukly hil, ykdysady önümler bilen üpjün etmegimizi üpjün etmek üçin ISO9001 ulgamy. )

Yl Silindriň tegelek görnüşi

Silindr görnüşi ýönekeý, ýöne gaty owadan görünýär, köp müşderi atyr, losyon üçin bu stili saýlaýar…

Use Ulanmak üçin amatly, Agzyňyza nurbat, gowy möhürlemek;

(Aýna material, howpsuz we zäherli däl, boýunyň ululygy, doldurmak aňsat, syzdyryjy)

arassa, howpsuz;

(Tozan örtügi, burnuň arassa bolmagyny üpjün edýär we tötänleýin pürkmez.)

 syzma ýok

. .)

aýazly

(Çüýşäniň bedeniniň reňki üçin aýazly wizual dizaýn etdik, çüýşäni ýokary derejeli görkezýär)

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Ikinji ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Üçünji ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Jemleýji ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?

The Aýna çüýşe suwuklygy guýuň;

Sp Pürküji we tozan örtügi guruň, pürküjini basyň we suwuklyk çykar

The Suwuklyk ulanylandan soň, pürküji çüýşesini aýyryň we arassalaň, soňra suwuklygy dolduryň.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir