RB PACKAGE RB-B-00199 bambuk gapagy bilen aýna çüýşe

Bambuk gapagy bolan RB-B-00199 aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

Kuwwaty : 5g / 15g / 20g / 30g / 50g

Material : Aýna + bambuk üstü

işlemek : Etiketleme, ýüpek çap etmek, lazer nagyş, örtük

Ulanylyşy os kosmetiki gaplama

Öndüriji: OEM / ODM kabul ediň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady bambuk gapagy bilen aýna banka
Marka RB paket
Material Aýna + bambuk
Potensial 5g / 15g / 20g / 30g / 50g
MOQ 105 sany
Faceerüsti işlemek Etiketleme, ýüpek çap etmek, lazer nagyş, örtük
Bukja Dürli kartonda gaplanan eksport kartony, çüýşe we nasos dur
HS kody 7010909000
Lider wagty Sargyt wagtyna görä, adatça 1 hepdäniň içinde
Tölegler T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal
Şahadatnamalar FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty
Portlary eksport ediň Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:5g / 15g / 20g / 30g / 50g täze dizaýn, ak tegelek görnüşde ýokary hilli lomaý, bambuk gapagy bilen açyk aýazly aýna kosmetiki boş krem ​​konteýner bankasy

Ulanylyşy:krem, göz kremi, ýüz gap / ýüz maskasy, losyon, süýji, hoz ýaly kosmetiki ýa-da iýmit paketine laýyk…

Üstünlikleri

 beýikhili, çydamly, doldurylýan, tygşytly;

② hünär dizaýny

Screw Takyk nurbat agzy syzmagyň subutnamasyny üpjün edýär.Küýze ýokary aýna we bambuk materialdan ýasalýar, bu ys däl we deri we daşky gurşaw üçin sagdyn diýmekdir.Hil hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi iýmit derejeli aýna banka.Çüýşäniň düýbi durnukly we aňsat hapa bolup bilmeýär.)

Coöýde ulanmak üçin amatlywesyýahatda;

(Görnüşi kiçi, hemme ýerde götermek aňsat. Ykjam we syýahat üçin ykjam. Bambuk ýokary derejeli görünýär. Agehli ýaş toparlary üçin amatly. Islendik pursatda hem ulanylyp bilner.)

S.uitbaşarýarkrem, ýüz maskasy, jel we ş.m.

.

⑤ goşa diwargapagysyzdyryjylygyny üpjün ediň,zerur bolsaed, ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris.

.

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?
Birinji ädim: Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.
Ikinji ädim: Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary ýaly) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.
Üçünji ädim: Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.
Jemleýji ädim: Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?
The Küýze krem ​​ýa-da banka goşuň;
B Bambuk gapagyny berkidiň;
It Ulanmak isleseňiz açyň.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir