RB paket RB-B-00076 bambuk gapagy bilen 100g aýna banka

Bambuk gapagy bilen RB-B-00076 100g aýna banka

Gysga düşündiriş:

Bambuk gapagy bilen ýöriteleşdirilen ýokary derejeli lýuks boş arassa 3oz 100g aýna krem ​​banka kosmetiki boş krem ​​konteýner iýmit derejeli banka.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady

Bambuk gapagy bilen arassalanan / aýazly aýna banka

Marka

RB paket

Material

Aýna + bambuk

Potensial

100g

MOQ

360 sany

Faceerüsti işlemek

Etiketleme, ýüpek çap etmek, lazer nagyş, örtük

Bukja

Dürli kartonda gaplanan eksport kartony, çüýşe we nasos dur

HS kody

7010909000

Lider wagty

Sargyt wagtyna görä, adatça 1 hepdäniň içinde

Tölegler

T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal

Şahadatnamalar

FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty

Portlary eksport ediň

Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

100g aýna-banka-bambuk-gapak ululygy bilen

Haryt maglumatlary

Düşündiriş: bambuk gapagy bilen ýokary derejeli lýuks boş arassa 3oz 100g aýna krem ​​banka kosmetiki boş krem ​​konteýner iýmit derejeli banka.
Ulanylyşy: ýüz kremi, göz kremi, ýüz paketi / ýüz maskasy, islendik ýokary derejeli losyon, ekt… ýaly kosmetiki gaplamalar üçin amatly.

Üstünlikleri

① qualityokary hilli, çydamly, doldurylýan
. ýokary hili üçin birnäçe gezek ulanylyp bilner.)

Ional Professional dizaýn
. Çüýşäniň düýbi durnukly we owadan görünýär we aňsat hapa bolup bilmeýär.)

Home Öýde we syýahatda ulanmak amatly
. )

Cre Krem we ş.m.
(Göz krem, ýüz krem, ýüz maskasy ýaly krem ​​ýa-da losýondaky önümleriňiz bu aýna bankany synap bilersiňiz.)

Need Syzdyrmajak, zerur bolsa, ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris.
(Şeýle hem bankanyň korpusynyň içinde ak gap, bambuk gapagynyň içindäki PP iç bölegi bar, syzmagyň we gowy möhürlenmeginiň öňüni alýar. Syzdyrma, tozan we arassaçylyk üpjünçiliginiň içki bölegi bar, nusga iberip bileris zerur bolsa sargyt etmezden ozal müşderilerimiz synag edýärler.)

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?
Birinji ädim: Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.
Ikinji ädim: Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary ýaly) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.
Üçünji ädim: Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.
Jemleýji ädim: Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?
The Küýze krem ​​ýa-da banka goşuň;
B Bambuk gapagyny berkidiň;
It Ulanmak isleseňiz açyň.

Seminar

Önümçilik enjamlary

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir