RB PACKAGE RB-Ai-0020 kosmetiki 15g 30g 50g losyon ýüz kreminiň düýbüni tutmak üçin howasyz nasos bankasy

RB-Ai-0020 kosmetiki 15g 30g 50g losyon ýüz kreminiň düýbüni tutmak üçin howasyz nasos bankasy

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ady

RB-Ai-0020 kosmetiki 15g 30g 50g losyon ýüz kreminiň düýbüni tutmak üçin howasyz nasos bankasy

Marka

RB paket

Material

AS + PP

Potensial

15g / 30g / 50g

MOQ

5000 sany

Faceerüsti işlemek

Etiketleme, ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek, örtülen

Bukja

Dürli kartonda gaplanan eksport kartony, çüýşe we nasos dur

HS kody

3923300000

Lider wagty

Sargyt wagtyna görä, adatça 1 aýyň içinde

Tölegler

T / T;Alipaý, L / C AT Sight, Western Union, Paypal

Şahadatnamalar

FDA, SGS, MSDS, QC synag hasabaty

Portlary eksport ediň

Şanhaý, Ningbo, Guan Guangzhouou, Hytaýyň islendik porty

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:RB-Ai-0020 kosmetiki 15g 30g 50g losyon ýüz kreminiň düýbüni tutmak üçin howasyz nasos bankasy

Ulanylyşy:Krem, toner, losyon, serum, esas we ş.m. ýaly kosmetiki paket.

Üstünlikleri

① qualityokary hilli, doldurylýan;

(Bu uçarsyz çüýşe has düşnükli AS-dan ýasaldy. Qualityokary hilli we doldurylyp bilner)

Gowy möhürlemek;Allhli losýonlary ýa-da suwuklyklary doly ulanyň.

Product Önüm wakuum basyşy bilen basylýar, her damja suwuklygy mümkin boldugyça ulanyp bolar)

Ekologiýa taýdan arassa;

(Plastmassa howasyz çüýşe howpsuz AS materialy bilen bezelendir we bu material adam üçin düýbünden zyýansyzdyr. Bu çüýşeleri gaýtadan ulanyp bilersiňiz.)

④ Arassa, howpsuz;

(Tozsyz örtük pürküjiniň we losyon nasosynyň arassa bolmagyny üpjün edýär we tötänleýin pürkmez.)

Le Syzma ýok;

(Qualityokary hilli atomizator nasosy, her spreý üçin inçe duman sepilmegi üçin ýeterlik suwuklygy üpjün edip biler.

Losyon nasoslary we çüýşe saplar bilen berk baglanyşykly bolup, sumkada howpsuz ýerleşdirilip bilner we syzmak mümkinçiligi ýok.)

Örän berk gurluş

Çüýşämiz gaty berk gurluşa eýe bolup, uly daşarky güýçlere garşy durup biler, aýna çüýşeler ýaly aňsat döwülmez, ygtybarly gaplama roluny oýnap biler we içerki gaplanan önümleri goramakda gowy rol oýnap biler.

Öz önümlerimi nädip sazlap bilerin?

Birinji ädim:Satyjy adamymyz bilen habarlaşyň, pikiriňizi olara habar beriň, sazlamazdan ozal näme etjekdigiňizi size habar berer.

Ikinji ädim:Faýllary taýýarlaň (Ai, CDR, PSD faýllary) we bize iberiň, faýllaryň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlarys.

Üçünji ädim:Esasy nusga tölegleri bilen nusga alýarys.

Jemleýji ädim:Mysal effektini tassyklanyňyzdan soň, köp önümçilige ýüz tutup bileris.

Ony nädip ulanmaly?

The Çüýşe losyon guýuň;

Air Howany çykarmak üçin nasosyň kellesini basyň, suwuklyk awtomatiki ýokarlanar;

Los Losyon ulanylanda wakuum wilkasy ýokarsyna çykýar.

Acu Wakuum wilkasyny gaýtadan ulanmazdan ozal aşak basyň.

Seminar

• GMP, ISO kepillendirilen

• CE şahadatnamasy

• Hytaý lukmançylyk enjamlaryny hasaba almak

• 200,000 inedördül aýak zawody

• 30,140 inedördül metrlik 10-njy arassa otag

• 135 işgär, 2 çalşyk

Önümçilik enjamlary

• 3 Awtomatiki üflemek enjamy

• 57 Semiarym awtomatiki üfleýji maşyn

• 58 Sanjym galyplaýjy maşyn

Müşderilerimiz

1111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    Hasaba gir