Etiketleme

Saşanyň kompaniýasynyň esasy önümleri, 15ml, 30ml, 50ml ýaly kiçi göwrümli el arassalaýjy önümlerdir.Ony 15ml kartoçka pürküji çüýşesi, 30ml, 40ml PETG kartoçka pürküji çüýşesi bilen üpjün edýäris, bularyň hemmesi Europeewropa bazarynda gaty gowy satylýar.Şeýlelik bilen, her gezek önümleri wagtynda gutaranymyzda we önümleri bortda ibermegine kömek edenimizden buýrugy gaýtalaýar.

kartoçka pürküji çüýşesi

Gülgüne pürküji-1
gülgüne pürküji-2

Hasaba gir