Custörite reňk

Bu gyzyl-gara trigger pürküji, Europeanewropaly müşderilerimiz üçin öndürilýän plastmassa.Sargytlary her 2 aýda gaýtalaýar.Aşakdaky suratdan, bu önümleri awtoulag arassalamak üçin ulanýandygyny görüp bilersiňiz.

Plastichli plastiki trigger pürküji, armatura poslamazdan göni kislotaly suwuklyklarda ulanylyp bilner.Önümleriň gabygyny dürli reňklere düzüp bilerdik.

Müşderi meselesi
müşderi meselesi1

Hasaba gir